error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Sentrumstomta

OFFENTLIG HØRING

DETALJREGULERINGSPLAN SENTRUMSOMRÅDET NESSJORDET

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har i møte den 20.juni 2016 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for sentrumsområdet Nessjordet ut til offentlig høring.

Planområdet er på Straumen, Nessjordet v/Rema1000. Planen medfører omregulering av areal for byggetrinn 2 fra bolig/forretning/kontor (B/F/K) med krav om næring i 1.etg og p-kjeller, til: 1 tomt for boligblokk(er) + 1 tomt med F/K i første etasje og B tillatt i etg over når krav om 1500 m2 BRA F/K er oppfylt. I tillegg er det lagt inn offentlig torg og park med lekeplass, samt areal til gjesteparkering, gangforbindelser og gatetun.

Planforslaget legges ut i medhold av Plan og bygningslovens § 12-10, behandling av reguleringsplanforslag.

Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune v/postmottak eller Kristin B. Denstadli tlf. 74 12 42 96

Høringsfristen er 16. august 2016.

Uttalelsene sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Bestemmelser Nessjordet

Nessjordet samlet saksframlegg

Planbeskrivelsen Nessjordet

Plankartet Nessjordet

 

Skjema