A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Dette vil vi jobbe mer med

Dette vil vi jobbe mer med

- Pedagogisk dokumentasjon - Reggio :

Vi lærer ved å praktisere ! I tillegg vil vi benytte enhver anledning til å kursere flere samt viderekursere de som har trinn  1. Trinn 1-folket veileder resten av personalet.

- Den flerkulturelle barnehagen ( se forrige side)

- Språk-prosjektet : "Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende organisasjon." Vi skal bli kjent med hverandres kulturer og ståsted ved refaringsdeling,kurs, møter o.l. Foreldrene skal med i arbeidet.

- Veiledning av vikarer. NOen av personalet kvalifiserer seg til dette.

- Vedlikeholdskvelder : Holdninger og gammel "ryggsekk" sees i nytt lys. Repr. fra SAU samt vikarer er invitert.

- Tredje pedagogen. Kongla er spydspiss. Vi lærer,erfarer og deler. Etterhvert skal alle avdelinger ha et forhold til dette. Redskap : Lyttende og medvirkende pedagogikk.

- Comenius - Lokalt fagnettverk (eks. Reggio nettverk)

- Mopeda - Prosjektbasert Tematisk "forskningspedagogikk", undringens pedagogikk

- Medvirkningens pedagogikk - Vedrørende det meste av det vi mener og gjør : Dette skal ikke være metoder !, - men kunnskap, kjennskap, vi skal være i det, leve det, praktisere det, barnehagen skal speile et "medvirkende samvirkeklima"- uansett alder, stilling og hierarki.

 Vedrørende det meste av det vi mener og gjør : Dette skal ikke være metoder ! - men kunnskap, kjennskap, vi skal være i det, leve det, praktisere det, barnehagen skal speile et "medvirkende samvirkeklima" - uansett alder, stilling og hierarki.

 Helge Løge

Skjema