error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Dipkom og blomster til Kjerknesvågen Kai og Båtforening

Diplom og markering av Kjerknesvågen Kai- og Båtforening

Kjerknesvågen Kai- og Båtforening er nominert som Nord-Trøndelag Fylkeskommune sin kandidat til frivillighetsprisen 2009. I forbindelse med kommunestyret sitt møte mandag 2. november mottok Båtforeningen diplom, blomster og gode ord ma fra fylkeskultursjef Ragnhild Kvalø. 
Dipkom og blomster til Kjerknesvågen Kai og Båtforening. Foto: Kåre Bjerkan
Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og eller samfunnet.

Den nasjonale prisen deles ut dagen før den internasjonale Frivillighetsdagen den 5. desember. I løpet av oktober vil det bli en markering av valget av Kjerknesvågen Kai- og Båtforening som Nord-Trøndelag sin kandidat. 

Inderøy kommune har nominert Kjerknesvågen Kai- og Båtforening med følgende begrunnelse:

  • Kjerknesvågen Kai- og Båtforening har gjort en bemerkelsesverdig innsats for lokalsamfunnet. Dette blir lagt merke til ikke bare i kommunen, men langt utover i landet. Kommunen får ofte spørsmål om hvordan en kommune har økonomi til å etablere et anlegg som det vi har på Kjerknesvågen. Etableringen av anleggene på Kjerknesvågen er i samsvar med kommunens ønsker, men det har aldri vært spørsmål om økonomiske bidrag fra kommunen. Kai- og båtforeningen er en forening som tar ansvar for å skape levedyktige lokalsamfunn.
  • Kjerknesvågen kjennetegnes ved utstrakt samarbeid. Kjerknesvågen Kai- og Båtforening har vært og er en viktig pådriver for samarbeid. Gjennom sine anlegg og sitt miljø skaper de møteplass for bygda og for kommunen. Anlegget er åpent for besøkende om sommeren som kan kjøpe seg kaffe og vafler. Foreningen er medlem av Den Gyldne Omvei som trekker mange besøkende til kommunen.
  • Kjerknesvågen Kai- og Båtforening arrangerer årlig båttreff basert på dugnad. En kulturell og sosial møteplass der det legges ned en enorm dugnadsinnsats fra innbyggerne i kretsen.
  • Foreningen viser engasjement og pågangsmot til beste for hele lokalsamfunnet. Laget er utviklingsorientert og har fremtidige spennende planer.
  • Kjerknesvågen Kai- og Båtforening har sammen med andre foreninger klart å sette fokus på kyst og fjordhistorie. Jekta Pauline, som er et fartøy av nasjonal interesse, har fått base på Kjerknesvågen. Gjennom lokalt engasjement og faglig kompetanse gjennom Stiklestadmuseene ser det ut til Jekta er sikret for fremtiden i sitt rette miljø.
  • Kjerknesvågen Kai- og Båtforening engasjerer seg for nærbutikken og er eneeier av et nytt selskap som skal bygge ny nærbutikk i grenda.
  • Kjerknesvågen Kai- og Båtforening er ikke som andre båtforeninger. Foreningen engasjerer seg i et bredt spekter av aktiviteter for alle aldersgrupper.

Skjema