error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
E6 Åsen Nord - Mære

E6 Åsen nord - Mære

Statens vegvesen varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12, oppstart av arbeid med kommunedelplaner og konsekvensutredning for E6 fra Åsen nord (Ronglan) til Mære. Planarbeidet vil berøre kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.

Se annonse fra Statens vegvesen.

Se planprogran - høringsutgave - E6 Åsen nord - Mære.

Uttalelser til planprogrammet eller innstill til planarbeidet, sendes innen fredag 10. juni 2016 til firmapost-midt@vegvesen.no eller Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde.

Det vil holdes orienteringsmøte på Røra samfunnshus 2. mai kl. 19.00, og Statens vegvesen ønsker alle velkommen!

Eventuelle spørsmål kan rettes til: Bernt Arne Helberg. bernt.helberg@vegvesen.no eller tlf. 91007065.

 

Se også vegvesenets prosjektside: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6innherred

Skjema