A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Egenandeler for bistand og omsorgstjenester 2020

Gjeldene fra 01.01.2020

Definisjoner:
G=Folketrygdens grunnbeløp = kr 99 858 fra 01.05.19* reguleres årlig
Langtidsopphold er definert som opphold over 60 døgn
Korttidsopphold er definert som opphold under 60 døgn
Inntekt = arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, nærings-, leie- og renteinntekt.
Langtidsopphold ved institusjon:
Maksimalsatser iht forskrifter gitt av Helse- og omsorgsdep.
Vederlaget må ikke overskride de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen.
Tilbud og satser
 Tilbud
 varighet
 Pris i kroner
Korttidsopphold ved institusjon:
   
Døgnopphold, for tiden pr døgn     170
     
Korttidsopphold administrert v/hjemmestjenesten pr døgn  275
Dag/nattopphold pr.døgn      90
Hjemmetjenester:
   
Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget av tjenesten. Abonnementsatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt:    
Inntil 2G (inntil kr.199.716) pr måned 210
2-3G (199.716 - 299.574) pr måned 1319
3-4G (299.574 - 399.432) pr måned 1949
4 -5G (399.432 - 499.290) pr måned 2692
Over 5G (over kr 499.290) pr måned 3474
 Samlet vederlag for tjenester skal ikke overskride minstesats kr 205 pr.mnd uansett tjenesteomfang, dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, inkl Trygghetsalarm:     
 Trygghetsalarm, nøkkel til omsorgsbolig
   
 Leie av trygghetsalarm med inntekter under 2G pr måned 206
 Leie av trygghetsalarm med inntekter over 2G pr måned 310
 Nøkkelskap engangsavg. 0
 Tap av alarmknapp ved tap 1500
 Tap av nøkkel til omsorgsbolig ved tap 257
     
Aktivitetstilbud                                               

 

 

ved Hyggestua pr. dag 170
Go-Kroken inkl. skyss og måltid pr. dag 258
Maurtuva TrivselsTreff inkl. skyss og måltider pr. dag 258
Maurtuva PensjonistPensjonat inkl. skyss, overnatting og måltider pr.døgn 490
 Salg av middagsmat:
   
Varm mat til pensjonister (over 2 G) utkjørt pr porsjon 103
Varm mat til pensjonister (under 2G) utkjørt pr porsjon 66
     
     
Abonnement alle måltider    
Over 2G    
Pris pr måned 4270
Fravær utover 5 dager pr måned gir avslag i pris (over 2G) pr måned 150
     
Under 2G    
Pris pr måned 3240
Fravær ut over 5 dager pr måned gir avslag i pris (under 2G) pr.dag 110
         
Ovennevnte tjenester er untatt fra mva jf. merverdiavgiftsloven § 3-2. Dette gjelder også salg av mat/vaskeritjenester som er en del av kommunens omsorgstjenester, herunder salg av mat til pårørende som er på besøk. Salg av mat/vaskeritjenester til andre er avgiftspliktig.    

 

Skjema