error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Generelt om tjenesten

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Kriterier/vilkår


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Eigedomsskattelova § 3, § 8A-3 og § 19.

Lover

Eigedomsskattelova

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Klagen skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknaden sendes til

Inderøy kommune
Servicetorget

Vennalivegen 7
7670 Inderøy

eller
postmottak@inderoy.kommune.no

 

Saksbehandling

Klagenemnda i kommunen behandler klagen (kravet om overtakst).

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-11-27 08:31