error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Opplæringslovens kap. 9A:

ELEVENES SKOLEMILJØ

Opplæringslovens kap. 9A slår fast at alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. Opplevde avvik gir klageadgang. Det er viktig at elever, foresatte og ansatte hjelper hverandre for å avdekke eventuelle avvik slik at hverdagen blir best mulig for den enkelte elev.

Kapittel 9A i Opplæringsloven.
Lenke til selve lovteksten:
http://www.barneombudet.no/temasider/skole_og_b/skole_og_b/fakta_skol/opplaringsloven

Barneombudet har laget informasjonsmateriell om elevenes skolemiljø. Dette er lagt ut på ombudets hjemmeside: www.barneombudet.no/skolemiljo

Aksjon "TRYGGE SKOLER"
Aksjonsgruppen for "Stopp mobbingen" har laget et eget skriv til foresatte om hvordan de kan aksjonere når man frykter for at mobbing foregår eller mobbing oppdages:
Aksjon_TRYGGE_SKOLER.pdf

Brosjyre om elevenes skolemiljø.
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen brosjyre om elevenes skolemiljø. Her finnes både presiseringer og utfyllende kommentarer til kap. 9A. Brosjyren er lagt ut på Barneombudets hjemmeside:
http://www.barneombudet.no/sfiles/1/94/4/file/UDI_Skolemiljo_bokm.pdf.

Plan for oppfølging av §9A
Inderøy kommune har utarbeidet en plan for oppfølging av §9A, denne kan du lese her.

Klageadgang.
Barneombudet har laget maler som foresatte kan benytte når de opplever behov for å klage på skolemiljøet:
Klage_fysisk_skolemiljo.pdf
Klage_fysisk_skolemiljo.doc PDF document ODT document
Klage_psykososialt_skolemiljo.pdf
Klage_psykososialt_skolemiljo.doc PDF document ODT document

Skjema