error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Elevrådet skoleåret 2013/2014

Elevrådet består av elever fra 5.,6. og 7. klassetrinn. I tillegg deltar 4. klasse som observatører. I år består elevrådet av:

 

klassetrinn Elev  
7. klasse Sander Nøvik Lyngstad Leder, SU - representant
7. klasse Malin Lysø Våg  SU-representant
6. klasse Lars Jakob Hesby Vara til SU
6. klasse Silje Våset skage Vara til SU
5. klasse Lars Bragstad Rannem  
5. klasse Hedda Rennan  
4. klasse   Observatør
4. klasse  

Observatør

Elevrådet har møter en gang pr måned.

Referat 11.09.2013

 

Skjema