error_outline
25. januar kl. 15:27

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Endring av reguleringsplan for Venna - Offentlig ettersyn

Rådmannen har i samsvar delegasjonsvedtak i hovedutvalg Natur 07.04.2014 vedtatt å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan for Venna ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget innebærer nødvendige tilpasning av veger og byggeområder til utbygging av Inderøy oppvekst og kultursenter IOKS. Planforslaget foreslår også omregulering av matrikkelnr. 4/67 fra bolig til offentlig formål med hensikt å innlemme denne eiendommen i skoleområdet.

Innspill til reguleringsforslaget rettes skriftlig til Inderøy kommune innen 15. august 2014.

 

Plandokumenter for nedlasting:

Reguleringsbestemmelser.pdf

Plankart.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Hovedutvalgets vedtak.pdf

Delegert vedtak.pdf

Skjema