error_outline
29. november kl. 14:22

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Bergsli - endring plankart

Endring utnyttelse Reguleringsplan Bergsli ID2013002

Vedtak i Hovedutvalg Natur - 07.02.2017

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-14, vedtas forslag til endring av reguleringsplan for Bergsli

boligfelt i Inderøy kommune slik den er vedlagt saken med de endringer i plankartet, samt

redigerte/nye planbestemmelser §§ 3.1.1-3.1.5, som er beskrevet under.

 

Planbestemmelser 2017

Plankart 2017

Vedtak 2017

Skjema