error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

ENHET FOR KULTUR OG INFORMASJON

Sol. Nils Aas 1967Allment kulturarbeid
Allment kulturarbeid omfatter idrett og friluftsliv, musikk og kunst, kulturvern og museer, barne- og ungdomsarbeid og tilskudd til frivillige organisasjoner. Det allmennkulturelle arbeidet er basert på samspill med aktører, kunstinstitusjoner og organisasjonsliv.
 
Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek som ivaretar folkebibliotektjenesten, samtidig som det fungerer som skolebibliotek for Inderøy ungdomsskole og Inderøy videregående skole.
 
Kulturskolen gir undervisningstilbud til barn og ungdom innen et kulturelt og kunstnerisk mangfold: Musikk, både instrumental og vokal, klassisk og moderne dans, drama/teater og billedkunst. Undervisningen er lagt til Inderøy kulturhus og Nils Aas Kunstverksted.
 
Den kulturelle skolesekken (DKS) er et landsdekkende kulturløft. Alle grunnskoleelever skal i løpet av skoletida møte kunst og kultur innen alle sjangre, og på høyt profesjonelt nivå. Den kulturelle skolesekken i Inderøy er basert på lokale tilbud og produksjoner fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.
 
Informasjon
Enhet for kultur og informasjon har ansvaret for nettbasert informasjon, internett og intranett.

 

Skjema