A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Fagdag i Inderøybarnehagen

Inderøy kommune har i sin kvalitetsplan for barnehage og grunnskole løftet opp temaet Livsmestring. Innenfor dette temaet ligger det mange deltema. De fleste barna går i barnehage og de fleste barna har lange dager i barnehagen. Kvalitet skal være gjennomgående i arbeidet med barnet. God omsorg i leke og læringsaktiviteter er nødvendig for at barnet skal føle seg trygg og ha utbytte av barnehagedagen.

May Britt Drugli holdt foredrag til barnehagepersonalet på dette temaet. Drugli er en norsk pedagog, og professor i pedagogikk ved NTNU. Hennes forskningsområder er lærer–elev-relasjonen i barnehage og skole; små barn i barnehage; psykisk helse i barnehage og skole samt barn med adferdsvansker.

På kveldstid ble det gjennomført et storforeldremøte med temaet: «Hva er God kvalitet i barnehagen?»

 

Presentasjonen ligger her.

 

May Britt Drugli.jpg

Skjema