Fagsamarbeid på tvers i AKSET

Språkprosjektet

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har delt en artikkel om fagsamarbeid på tvers i AKSET. Fremmedspråkelever på ungdomsskolen og videregående bruker sang og drama som metoder og introduserer fremmedspråk for elevene på mellomtrinnet.

Artikkelen forteller om videregåendeelever som dramatiserer Rødette og ulven, og framfører for 5. trinnselever på tysk.

Les artikkelen her!

Artikkelen er skrevet av Siv Furunes, lærer for tyskelevene på 3. drama.

Språklærere i AKSET har i vinter utarbeidet en lokal modell, der 5. trinn har blitt introduseres for tysk, 6. trinn spansk og 7. trinn fransk. Dermed vil de ha de kjennskap til de tre språkene når de skal velge i 8. klasse.

Møtene mellom elevene i de ulike skoleslagene har vært basert på estetiske metoder. Et eksempel er at de lærte julesanger på tysk, fransk eller spansk som de framfører på juleavslutninga. Språkelevene har bl.a. laget julekort til alle elevene på mellomtrinnet, og har altså dramatisert kjente eventyr.

Publisert: 26.04.2017
Oppdatert: 27.04.2017
Opprettet av Ingrid Stai Skjesol
Tips en venn  Skriv ut