error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Farlig avfall

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Innherred Renovasjon IKS representerer Inderøy kommune.

Kontaktinformasjon:

Innherred Renovasjon IKS
Russervegen 10
7652 Verdal

Tlf: 74 02 88 40 eller www.ir.nt.no

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Innherred Renovasjon IKS forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning. Inderøy kommune er deleier i Innherred Renovasjon.

Informasjon om håndtering av farlig avfall rettes til Innherred Renovasjon via deres hjemmeside: http://www.ir.nt.no

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-11-27 08:31