error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. 

Brannvesenet Midt IKS representerer Inderøy kommune.

For mer informasjon:

Brannvesenet Midt IKS
Ølvegata 2
7715 Steinkjer

Tlf: 464 46000 eller www.brannmidt.no

Målgruppe

Eiere av bygninger med pipe

Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også brann- og eksplosjonsvernloven § 11 Brannvesenets oppgaver og forskrift om brannforebygging § 17.

Lover

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrifter

Forskrift om brannforebygging

Forskrifter

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Veiledning til forskrift om brannforebygging

___
___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-11-27 08:31