error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Felles politiråd

Felles politiråd

Politiet inviterte ordførere, rådmenn og SLT-koordinatorer til felles politiråd

Politiet i Trøndelag, Driftsenhet Midt inviterte alle kommunene i driftsenheten til felles politiråd på Inderøy onsdag 17.02.16. Politisk og administrative ledere samt SLT-koordinatorer møtte ledelsen i Driftsenhet Midt for informasjonsutveksling og samarbeid om tiltak mot et felles utfordringsbilde.

Selv om den enkelte kommune kan ha ulike utfordringer vil det i enda større grad være flere likhetstrekk i utfordringsbildet. Det handler i stor grad om å oppdatere hverandre på et strategisk nivå slik at vi sammen kan løse oppgaver, både forebyggende og gjennom tiltak på en best mulig måte. Kriminalitetsforebygging, beredskapsplaner, forventninger til hverandre og generell informasjonsutvikling var tema i dette første møtet.

Tilbakemeldingene var gode og en samlet gruppe besluttet umiddelbart et nytt møte til høsten.

 

Gunnar A. Solli

Lensmann

 

Felles politiråd 17.02.16.jpg

Skjema