Fellesnemnda har oppnevnt valgstyret

Fellesnemndas arbeidsutvalg er valgstyret for kommunestyret- og fylkestingsvalget 2011. Valgstyret består av Ole Tronstad, Carl Ivar von Køppen, Maria Aune, Harald Ness og Margareth Halle. Valgstyret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.