Fellesnemnda - "kommunestyret" for etablering av ny kommune

Interimsstyret for fellesnemnda

Inntil kgl. resolusjon om komunnesammenslåing foreligger, kalles fellesnemnda "interimsstyret for fellesnemnda".

Fellesnemnda består av 19 medlemmer

Fellesnemnda ble valgt av begge kommunestyrene 14.juni 2010. Fellesnemnda består av 11 kommunestyrerepresentanter fra Inderøy og 8 fra Mosvik, totalt 19 representanter. Ordfører i Inderøy, Ole Tronstad, er leder for fellesnemnda og ordfører i Mosvik, Carl Ivar von Køppen, er nestleder.

Fellesnemndas oppgaver

Fellesnemnda skal i åpne møter planlegge og forberede iverksettingen av sammenslåingen fram til konstituering av nytt kommunestyre i den nye kommunen. Kommunestyrene i Mosvik og Inderøy har gitt fellesnemnda et mandat for gjennomføringen.