Fellesnemdas arbeidsutvalg

2010-10-29

Fellesnemndas arbeidsutvalg kan sammenlignes med formannskapet i kommunen. Utvalget er valgt av fellesnemnda og består av:

Ole Tronstad, Sp, leder
Carl Ivar von Køppen, Sp, nestleder
Harald Næss, Ap
Maria Aune, KrF
Margareth Halle, SV

Alle politiske saker behandles i arbeidsutvalget før de går til endelig behandling i fellesnemnda. Arbeidutvalget har i henhold til delegasjonsreglement "ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og fatter vedtak som sikrer nødvendig framdrift i etablering av den nye kommunen".