A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Laptop

Fiberbredbånd i distriktene i Inderøy

Fra 1. januar 2014 er innført en ny statlig ordning for bredbåndutbygging med Post- og teletilsynet som forvalter av tilskuddsordningen. Fra nå av er det kun kommuner eller fylkeskommuner som kan stå som søker/prosessleder til utbygging. Alle prosjekt som mottar støtte skal håndteres i samsvar med lov om offentlig anskaffelser.

Dette betyr i praksis at en større del av initiativ, planlegging og gjennomføring av bredbånd i ikke-kommersielle områder vil falle på kommunen.

Inderøy kommune ønsker bredbåndutbygging i hele kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging. Det betyr en trinnvis utbygging. Kommunen vil i løpet av inneværende år presentere en framdriftsplan for bredbåndutbygging i hele kommunen.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordningen er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordningen skal gjelde for. 

Inderøy kommune vil i 2014 søke om tilskudd til utbygging av fiberbredbånd i to områder. Det er Framverran og Stokkan-grenda. Begge disse områdene søkte Fylkeskommunen om støtte til bygdefiberprosjekt i 2013, uten at de ble prioritert i 2013.

Når det gjelder videre utredning, planlegging og oppfølgning så vil det kreves økte administrative ressurser. Vi ser nå på muligheten for å inngå et nærmere samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen omkring ressurser.

Om samarbeidsforsøket ikke fører frem, vil vi ta opp spørsmålet om å rekruttere kompetanse lokalt og som kan arbeide med en helhetlig plan for bredbåndutbygging og være motor i arbeidet med finansiering og gjennomføring.

 

Skjema