error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Anne Bamford

Fokus på kreative fag og innovasjon på felles planleggingsdag 12. august

Inderøy hadde onsdag 12. august, besøk av professor Anne Bamford på felles planleggingsdag for grunnskolen, kulturskolen og den videregående skole.

Anne Bamford er professor i kreativitet ved Wimbledon College of Art og direktør for The Engine Room. Hun har forsket på kunstfagenes plass og betydning i utdanningen i flere land. Bamford har også skrevet flere bøker og rapporter vedrørende samme tema, bl.a. The Wow-faktor (2006).

Under besøket på Inderøy presenterte hun interessante funn fra flere studier gjort på sammenhenger mellom godt læringsutbytte og kunst og kulturfag i skolen. En nyttig dag for alle som jobber med barn og unge på Inderøy.

Anne Bamford[1].jpg

Deltakere på den felles planleggingsdagen var, i tillegg til lærere og ledere ved barneskolene, ungdomsskolen, kulturskolen og den videregående skole, ansatte fra biblioteket, PPT, barnehagen, kulturskolene på Steinkjer og Verdal, Flyndra og fylkesmannen. 

Skjema