error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Folkemøter i anledning revidering av kommuneplanens samfunnsdel og skolestrukturutredning

Det avholdes folkemøter i AKSET mandag 30. mai og onsdag 1. juni fra kl. 18:00 – 21:00.

Programmet for begge møtene er som følger:

  • Velkommen v/ ordfører Ida Stuberg

  • Presentasjon av kommuneplanens samfunnsdel v/ enhetsleder plan, landbruk og miljø Kristin Volden

  • Presentasjon av utredningsrapport skolestruktur v/ ass rådmann Randi Tessem

Det blir enkel kaffeservering underveis.

Intensjonen med møtet er å gi informasjon, å besvare spørsmål og å ta i mot innspill.

Det settes av tid til gruppediskusjoner – og avslutning i plenum.

 

Hjertelig velkommen!

 

Mvh Inderøy kommune v/ordfører

Skjema