For ansatte

IKT-Fjernhjelp (Teamviewer)   
-    Veiledning

 

Se kommunens nye Intranett løsning som under Felles , IT og Tjenestekatalog
- der finnes mye ny oppdatert informasjon
- i startbilde på dette intranettet finnes også oppstart mot det som kalles Webmail.

 


Hjemmekontorløsning :

Etter tilkobling på aktuelt nettverk samt deretter pålogging på pc på vanglig måte må følgende følges

 

Alt1:

(gjelder pc-er  klargjort før 31.10.2019 og ikke blitt oppdatert med ny løsning)

Ved pålogging pc

Koble til aktuelt nett (trådløst , kablet eller via delt nettverk fra mobil).
Klikk på Påloggingsalternativer og velg skjoldet (FortiClient)

Sørg for å aktuell mobil som er registrert på din brukertilgang, tilgjengelig.

Følg instruksen videre 

 

 

Alt2: 
(gjelder pc-er  klargjort etter ca 1.11.2019)


Foreta pålogging pc

Koble til aktuelt nett (trådløst , kablet eller via delt nettverk fra mobil).
Klikk på FortiClient på skrivebordet

Sørg for å aktuell mobil som er registrert på din brukertilgang, tilgjengelig.

Følg instruksen videre 

 

 

Fra og med 1.1.2019 er det også innført 2faktor autentisering ved bruk av Hjemmekontorløsningen.

(2faktorautentisering = to-trinns-bekreftelse )


Innebærer:

Ved pålogging av kommunal maskin fra eksternt nett/hjemmekontor vil det måtte være innregistrert mobilnmummer på tjeneste-/arbeidstelefon som en del brukertilgangen og som da må være tilgjengelig også brukes som en del av av påloggingen.

Man vil da motta en SMS (kalt Forti Token Code) som må tastes inn etter at man har tastet brukernavn og passord.

 

NB! 

Ingen andre løsninger tilbys for ansatte for bruk av hjemmekontor

Private pc´r vil ikke bli tillatt å benytte for hjemmekontorpålogging.

Dersom den ansatte trenger å benytte kommunale løsninger fra eksterne nett må arbeidsgiver legge til rette for at den ansatte kan benytte kommunale bærbare maskiner.

 

Tilganger til løsninger vil etter pålogging være som ved kontorstedet.

 

Ta kontakt mot Helpdesk 74 70 1555  dersom ikke det mottas SMS på oppgitt mobil (dette oppgitt som "Forti Token Code - 6 sifret tall" ved forsøk på pålogging fra hjemmekontorløsningen).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny løsning for private barnehager og eksterne firma:

Startes via adressen: http://ekstern.invest.kommune.no

Krever ingen installasjoner og anbefaler følgende nettlesere;
- Google Chrome
- Microsoft Edge 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oppad
Itslearning (inderoy.itslearning.com

MinCapitech - Ny 30.10.2019 
MinWintid - fra eksterne nett

CIM

Redigering av nettsider (Custom Publish)

ennligst kontakt nærmeste leder for påloggingsinformasjon til de forskjellige tjenestene.

Er det noen lenker du bruker ofte, og som fortjener en plass på denne siden? Kontakt gjerne redaksjonen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Skjema