A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Foreldreutvalget

Referat FAU

Her finner du referat fra FAU møter

2017

27. april

14. september

22.november

 

2018

17. april

6. september

 

2019

2. februar

9. mai

 

 

2021-2022

Foreldrekontakter FAU 21-22

11.november 2021

29.november 2021

1.februar 2022

Vedtekter

Vedtektene for FAU ved Sandvollan skole finner du her

Referat fra møte i FAU 27.april

Torsdag 27.april var det møte i FAU. Her var dugnad og svømming hovedsakene. Referat.

FAU

Referat fra møte i FAU 15.september

FAU ved skolen hadde første møte 15.september. De var opptatt av uteområde, svømming og foreldreskole. Referat fra møte.