ForeldrerÄdets arbeidsutvalg (FAU) 2017/2018

Funksjon Navn Mobil E-post
Leder MortenVegard Tiller 94971766 morten_tiller@hotmail.com
Nestleder Hilde Farbu    
Kasserer Elisabeth Fossum  

 

Sekretær Anne Beate Gausen    
Medlem      
Medlem      
Medlem      
       

 

 

Skjema