error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Psykisk helse 1

Temamøte om psykisk helse

FORELDRESKOLE 10. NOVEMBER 2016

Torsdag 10. november arrangerte Inderøy ungdomsskole den tredje og siste foreldreskolekvelden for 8. trinn. Foresatte fra 9. og 10. trinn var også invitert til å delta på kvelden.  I tillegg var foreldrekontaktene ved barneskolene, i Inderøy kommune, invitert til å delta sammen med oss.Tema for kvelden var god psykisk helse og Jo Magne Ingul, fra BUP, var foredragsholder.

Inderøy ungdomsskole har flere samarbeidspartnere, og vi startet kvelden med en kort presentasjon av disse.

Tema på den siste foreldreskolekvelden var god psykisk helse.                                                                                                                                                                  Alle har vi en psykisk helse. Mange foresatte synes det er vanskelig å vurdere hvor alvorlig utfordringene til eget barn er. Hvordan kan elev, foresatte og skole sammen bidra til en god skolesituasjon når eleven møter utfordringer?

Vi var så heldige å få Jo Magne Ingul fra BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) til å belyse temaet for oss. Han er spesialist i klinisk psykologi og har en doktorgrad fra NTNU i psykologi (2014). I doktorgraden ser Ingul på sammenhengen mellom psykososiale risikofaktorer og skolefravær samt beskriver behandling av ungdommer med sosial fobi. Han mottok prisen for årets doktorgrad av Norsk Psykologforening i 2015. Ingul er ansatt på RKBU, NTNU og ved BUP Sykehuset Levanger HNT HF. Videre leder han et prosjekt for utvidet skolehelsetjeneste som er et samhandlingsprosjekt mellom helseforetak, fylkeskommune og kommuner for å sikre bedre og tidligere psykiatrisk hjelp til elever i videregående skole.

Alle foresatte ønsker en positiv utvikling for barna sine, og skolen er en av de viktigste medspillerne for å oppnå dette. Foresatte er viktige for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.

             

Skjema