error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

FORELDRESKOLE FOR 8. TRINNET

Inderøy ungdomsskole ønsker hele tiden å styrke samarbeidet med heimen samt styrke samarbeidet foreldre imellom. Foreldreskolen er et ledd i dette arbeidet. Et godt fungerende heim - skole - foreldresamarbeid er med på å forbedre læringsarenaen for den enkelte elev og hele elevgruppen.
Første kveld i foreldreskolen gjennomføres onsdag 19.09.12 for 8A og 8B og torsdag 20.09.12 for 8C og 8D. Innkallinger ligger under den enkelte klasse.

Skjema