Foreldreundersøkelsen

Heimene får i disse dager utdelt passord for å kunne delta i Foreldreundersøkelsen. Passordene deles ut i forbindelse med foreldresamtalene/konferansetimene, eller de sendes pr. post. Det er viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen.

Skjema