error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Forelesning om begrep og språkutvikling

Forelesning om begrep og språkutvikling

Torsdag 17.november hadde Inderøy kommune besøk fra Skrivesenteret i Trondheim (NTNU); Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning.

Maria Hole-Forsmo foreleste i et felles møte for lesenettverket, rektorer og styrere. Tittelen på foredraget var Begrep for å begripe.

Tema omhandler viktigheten av begrepsutvikling i barnehage og skole, og Hole-Forsmo snakket bl.a. om sammenhengen mellom begrep og leseferdighet - og leseforståelse.

 

"Språket vårt er det viktigste redskapet for å kommunisere og tenke, og det meste av vår kunnskapstilegnelse og læring skjer gjennom språket.

Ordforrådet har derfor stor betydning for skolefaglig utvikling, og det er en klar sammenheng mellom ordforrådet i førskolealder og senere leseferdighet."

 

Faktaopplysninger:

 

  • Ordforrådet vokser raskest hos barn med størst ordforråd

  • Store forskjeller mellom førskolebarn

  • Klar sammenheng mellom antall lærte begreper i førskolealder og leseferdigheter i ungdomsskolen

     

    Hole-Forsmo anbefaler alle pedagoger å bruke Språkløyper

    Opplegget på nettsiden er tilpasset barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole.

Skjema