error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Internettet til Inderøy kommune...

Forhåndsannonse om søknad om tilskudd til staten 2016

Bredbåndsutbygging - Stokkan-/Letnesgrenda+Farbu-Klepp

En vil med dette informere om at kommunen innen fristen 10. mai vil søke om tilskudd for området Stokkan-/Letnesgrenda + Farbu-Klepp. Dette omfatter ca. 50 husstander.

For valg av løsning med fiber i jord kan det opplyses følgende:

  • Det er tidligere lagt trekkrør i alle hovedtraséer.
  • Det er antatt ca. 8 km med eks. trekkrør og 6 km med nye traséer.

Skjema