error_outline
27. januar kl. 15:19

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Internettet til Inderøy kommune...

Forhåndsannonse – søknad om tilskudd til staten 2016

Bredbåndsutbygging Framverran og Verrastranda i henholdsvis Inderøy og Verran kommune.

Inderøy kommune vil med dette informere om at kommunen innen fristen 10. mai 2016 vil søke om tilskudd for bredbåndsutbygging fra Skarnsundsbrua langs FV 191 fram i retning Trongsundet. Dette omfatter ca. 85 husstander samt ca. 55 fritidsboliger.

For valg av løsning med fiber i jord kan følgende opplyses:

  • Det er tidligere lagt trekkrør på strekningen Venneshamn – Forsell ca. 14 km ved opprusting av FV 191.

Søknaden sendes som en fellessøknad med Verran kommune som medsøker hvor sjøkabel over Verrasundet er en foreslått løsning for å koble områdene i Framverran og Verrastranda. Det vil framgå av søknad et totalt antall husstander samt fritidsboliger som vil omfattes av søknaden.

 

11.04.16
Trygve Wannebo

Skjema