error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
valglogo_gull_bakmaal_100x75

Forhåndsstemming ved stortingsvalget og sametingsvalget 2017

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i Inderøy kommune fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september.  Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i folkeregisteret må du gjøre det i god tid slik at stemmen din rekker fram til valgdagen.
 

Forhåndsstemming skjer ved Servicetorget på Inderøy Rådhus.

Åpningstider

Torsdag 10. august kl. 09.00 – 13.00

Mandag – fredag: 11. august – 8. september kl. 09.00 – 15.00

Torsdag 31. august og torsdag 7. september kl. 15.30 – 19.00

Lørdag 2. september kl. 10.00 – 14.00

 

Forhåndsstemming institusjoner/skoler:

Det er vedtatt forhåndsstemming på følgende institusjoner/skoler:

Kastvollen - mandag 04.09: kl. 12.00 - 14.00

Sund Folkehøgskole - mandag 04.09: kl. 16.00 - 18.00

Inderøyheimen - tirsdag 05.09: kl. 10.30 - 12.30

Mosvik sykeheim - Onsdag 06.09: kl. 10.30 - 12.30

Næss omsorgsboliger - Onsdag 06.09: kl. 15.30 - 16.30

 

Ta med gyldig legitimasjon med bilde og valgkort

 

Forhåndsstemme hjemme:

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme. Skriftlig eller muntlig henvendelse må være kommet inn til valgstyret innen tirsdag 5. september 2017.

Valgstyrets adresse: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7,7670 Inderøy, tlf. 74 12 42 00.

Skjema