error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning

Kommunestyret har i møte 19.mars 2012 fastsatt forskrift for ny kommune.

I forbindelse med kommunesammenslåingen har det vært nødvendig med en ny forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i den nye kommunen. Forskriften har vært ute på høring og på bakgrunn av høringsrunden har forskriften blitt endret. Kommunestyret har i møte 19.mars 2012 faststatt endelig forskrift.

Skjema