error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Forskrift til ordensreglement for grunnskolene i Inderøy kommune

I kommunestyremøte 16.12.2009 ble Forskrift til ordensreglement for grunnskolene i Inderøy kommune vedtatt. Vedtaket medfører bl a en innskjerping av kravet om skriftlighet ved fravær. Forskriften ble endret i kommunestyremøte 16.11.2011. Begrepet "beslaglegge" ble ertattet med "inndra".

Skjema