error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Forslag til klima- og energiplan for Inderøy

17.11.2009 Karstein Kjølstad
Klima- og energiplan for Inderøy har vært ute til offentlig ettersyn med frist for merknader 20. oktober. Det forventes politisk behandling og vedtak i kommunestyret i mars 2010.

Inderøy kommune ved hovedutvalg for natur vedtok i møte den 24.08.09, sak ../09 å sende forslag til Klima- og energi-plan for Inderøy kommune til offentlig ettersyn. (Plan og bygningslova § 20-5, 2ledd.).

Planforslaget inneheld en tekstdel med forslag til tiltak som skal innarbeides i økonomiplan og kommuneplanen.

 

Klikk på kobling for å lese forslaget til klima- og energiplan for Inderøy.