A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Forum for Den kulturelle skolesekken

Koordinator for Den kulturelle skolesekken er i Inderøy kommune Kjellrun Åsgard Kleven. Den kulturelle skolesekken har sitt eget forum med representanter fra alle grunnskolene, kulturskolen og biblioteket. I tillegg deltar representanter fra Nils Aas kunstverksted og Dans i Trøndelag.
Kontaktinfo: kjellrun.asgard.kleven@inderoy.kommune.no

Skjema