Forvaltningskontoret

 

Forvaltningskontoret tar imot søknader om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret behandler søknader om:

Praktisk hjelp i hjemmet
Brukerstyrt personlig assistanse
Hjemmesykepleie
Dag/nattopphold i institusjon
Institusjonsplass
Avlastnings- rehabiliterings- og korttidsopphold i institusjon
Dagtilbud
Støttekontakt
Avlastning for barn og unge
Hverdagsmestring
Trygghetsalarm
Omsorgsstønad
Matombringing
TT-kort
Kommunale boliger
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 

Forvaltningskontoret skal:

Gi innbyggerne ett henvendelsessted i helse- og omsorgstjenesten.
Sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor i kommunen du bor.
Sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov.

 

Kontaktinfo:

Leder: Eirin Thorsen Lian     74 60 51 76, mob.nr. 476 96 067

eirin.thorsen.lian@inderoy.kommune.no
Vennavegen 59  (Spiren) 
7670 Inderøy

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-15.30

TLF: 74 12 42 07

Anette Hagevik, Saksbehandler        74 60 51 77
Karen Giskås, Saksbehandler           74 60 08 93
Liv Anita Jenshus, Saksbehandler     74 60 08 49
Ragnhild Kirknes, kontor                    74 60 51 42 
Nina Markhus, kontor                         74 60 08 56   
 
 
VEILEDER FOR TILDELING AV TJENESTER PDF document ODT document

SKJEMA:

Helse- og omsorgstjenester:

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester  ( side 4 og 5 beholdes av søker)

Søknad om leie av kommunal bolig

 

TT-ordningen:

Skjema Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen) i Trøndelag  OBS!  (Skjema om legeerklæring, se under, MÅ også følge med søknaden)

Skjema Legeerklæring   (må følge med søknad om TT-kort.)

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

Skjema Orientering til deg som søker om Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Skjema Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse

(alle tre skjema må være med i en søknad )

 

 

 

 

 

 

 

Skjema