Framdriftsplan

Fellesnemnda har i møtet 22.september 2010 godkjent en foreløpig framdriftsplan for sammenslåing av kommunene.

Det må understrekes at framdriftsplanen er grovmasket og foreløpig. Detaljeringsgraden vil bli forbedret etter at tidsplanen for ulike delprosjekter er fastlagt.