Must-hytta i Kobbholmfjorden

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Sametinget har utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer og Fartøyvern.

Søknadsfrist: 1.november 2021

 

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 
Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger
Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

Fartøyvern
Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.
Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

Tilskuddene gjelder for 2022

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen:

Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
lars.borge.myklevold@samediggi.no
+47 78 48 42 73

Kjartan Gran
Seniorrådgiver

kjartan.gran@samediggi.no
+47 78 48 42 84

Elin Rose Myrvoll
Fagleder
elin.rose.myrvoll@samediggi.no
+47 78 47 40 20

 

 

Skjema