logo rød stor_100x149

Frist for å søke om plass eller å si opp plassen

Kulturskolen opererer med to frister pr. år for å søke om plass hos oss. Dette er 1. desember og 1. mai. Samme frister gjelder også for elever som ønsker å si opp plassen sin, søke permisjon, endre disiplin eller søke om flere disipliner. Merk at oppsigelse av plass må skje skriftlig slik det fremgår av vårt reglement.

Ved ledig kapasitet tar vi inn nye elever også utenom hovedopptakene, ta kontakt med oss for mer informasjon.

Skjema