error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Frivillighetsprisen i Nord-Trøndelag 2016

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ønsker å stimulere og synliggjøre den frivillige innsatsen i fylket. Prisen som er på kr. 10 000 overrekkes under «Frivillighetskonferansen 2016» som avholdes 3. desember. 

Retningslinjer for «Frivillighetsprisen i Nord-Trøndelag»

 

  • Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe i Nord-Trøndelag, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.

  • Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

  • Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Forslag på kandidater fremmes skriftlig til:
Nord-Trøndelag fylkeskommune, KRUA, Postboks 2560, 7735 Steinkjer eller på epost: postmottak@ntfk.no

Frist for innsending av forslag er 18. november 2016. Alle forslag må begrunnes.

For nærmere opplysninger: ntfk.no eller på tlf. 74 11 54 60.

Skjema