Fv 192 - Mosvik - åpnes

Fylkesvei 192 åpnes for trafikk kl. 16.00 i dag (7.desember)

Skjema