error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

FYSAK videreføres

Etter tre år i prosjekt som Fysak-kommune, har Hovedutvalg Folk vedtatt at Inderøy kommune viderefører Fysak (fysisk aktivitet i kommunen) som en permanent ordning.

Inderøy kommune har inngått avtale med fylkeskommunen om samarbeid.

En egen arbeidsgruppe skal lede dette arbeidet.

Gruppen består av Sivert Bragstad Rannem fra Hovedutvalg Folk(leder), Katrine Bang som representerer oppvekst, Ulf Sende fra Helse og rehabilitering, Øyvind Skogvold fra Idrettsrådet, Ragnhild Hammer som representerer andre frivillige organisasjoner og Kåre Bjerkan fra Kultur og informasjon(FYSAK-koordinator). 

Arbeidsgruppen har disse målene for 2009:

HOVEDMÅLSETTING
FYSAK – INDERØY har som mål å bedre den generelle helsesituasjonen i kommunen ved bruk av fysisk aktivitet. FYSAK skal ivareta og motivere de deler av befolkningen som tidligere ikke har hatt tilfredsstillende tilbud innen fysisk aktivitet. Arbeidet skal skje gjennom et aktivt samarbeid mellom flere fag og profesjoner. Bevegelsesglede skal ligge til grunn for all aktivitet.

DELMÅL

  • Å stimulere lag, foreninger og frivillige til å legge til rette for alle grupper.
  • Sette fokus på fysisk aktivitet og kosthold i forhold til helse
  • Tilrettelegge for alle grupper og spesielt de som i dag ikke har tilfredsstillende tilbud 


TILTAK OG TILSKUDD

Av konkrete tiltak i 2009 prioriterer arbeidsgruppen:

Inderøyturer, prosjektet ” I bedre form” og generell informasjon.

Arbeidsgruppen ønsker engasjement fra lag, foreninger, bedrifter og andre i arbeidet og har satt av kr 35.000 som det kan søkes om midler fra.

Kriterier for FYSAK-midler

Aktivitetsmidler har til formål å stimulere til at flere kommer i regelmessig fysisk aktivitet. Midlene kan brukes til:

  • Oppstart av nye tiltak
  • Å skape ny giv til eksisterende tiltak
  • Informasjonstiltak
  • Kompetanseheving/ kurs
  • Lønn til instruktør
  • Innkjøp av utstyr
  • m.m


Søknad sendes Inderøy kommune, Kundetorget innen 15. mai 2009

Skjema