error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Fysioterapi og Ergoterapi

Fysioterapi

Inderøy kommune har 4 privat fysioterapeuter som jobber ved Fresk Fysioterapi og 3 kommunale fysioterapeuter og en ergoterapeut som jobber ved Inderøyheimen.

Fysioterapeutene i Inderøy kommune jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad mestre hverdagen.

Hvor skal du henvende deg?

  • Fysioterapi til barn 0 – 18 år

Det er de kommunale fysioterapeutene som har hovedansvaret for barn. De samarbeider tett med helsestasjonen, barnehager og skoler. Barn må ha henvisning til fysioterapi fra lege eller fra helsestasjonen.

  • Fysioterapi til voksne

Fresk Fysioterapi har hovedansvaret for den voksne befolkningen.

  • Fysioterapi til eldre

Eldre med sammensatt tjenestebehov (som mottar mer enn en helsetjeneste fra kommunen), som trenger hjemmebehandling eller som bor i omsorgsbolig/institusjon blir besørget av de kommunale fysioterapeutene.

Eldre som bare har behov for fysioterapi skal benytte seg av Fresk Fysioterapi.

 

              Gruppetrening ved Inderøyheimen

Dette er et tilbud til eldre hjemmeboende hvor målet er å opprettholde/bedre funksjonsnivået slik at de kan bo lengst mulig i egen bolig. Du trenger henvisning fra lege for å benytte deg av dette tilbudet.

 

             Poliklinisk tilbud til lungepasienter

            DMS Inn-Trøndelag gir et poliklinisk tilbud for noen av de dårligste lungepasientene.

            De får tilbud om individuell lungefysioterapi, der formålet er å forebygge innleggelse på sykehus.

            Fokus på «hands on» og teknikker for å oppnå dypere respirasjon og slimmobilisering.

            Tilbudet videreføres i det nye Helse- og Beredskapshuset. De som har behov kan ta kontakt med fysioterapeut på tlf. 969 40 587.

 

 

Oversikt og kontaktinfo til kommunale og private fysioterapauter

De private fysioterapeuter:
Navn: Telefon:
Ketil Steen - spesialist i manuellterapi Tlf. 45 21 60 00
Olav Wohlen Tlf. 45 21 60 00
Tore Rein Tlf. 45 21 60 00
Monica Helden Flatås  Tlf. 45 21 60 00

 

De kommunale fysioterapeuter:
Navn: Telefon:
Kontor fysioterapaut/ergoterapaut                      Tlf. 74124399
Marianne Lyngstad - barnefysioterapi Tlf. 74124398
Nina Elisabeth Schei Bakkhaug
Mosvik
Inderøyheimen (tirsdag og onsdag)
 
Tlf. 74124552
Tlf. 74124396
Heidi Aune Dale - ergoterapeut Tlf. 74124397

                   

Ergoterapi

Beskrivelse

Har du problemer med å utføre dine daglige aktiviteter fordi du er syk, skadet eller av andre årsaker, kan du få hjelp fra en ergoterapeut.

Ergoterapeuten

  • Kartlegger dine funksjoner og tilpasser dine aktiviteter
  • Formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegger de fysiske omgivelsene i heimen

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.

Tjenesten inngår som en del av kommunens rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Ergoterapeuten i Inderøy kommune er også syns- og hørselskontakt.

 

Målgruppe

Personer som har vansker med å klare daglige aktiviteter eller står i fare for å få vansker i forbindelse med funksjonshemming, sykdom eller skade.

Ergoterapeut:

Heidi Dale: 971 29 566/ 741 24 397

Lover

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)

Skjema