A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Gårdbrukerens sikkerhetsnett

Sikkerhetsnettet - hva er det?

Lavterskeltilbud for råd og veiledning til gårdbrukere. Det skal være lett å ta kontakt før problemene blir uoverkommelige. Sikkerhetsnettet er ikke noe nytt, men en sammenkobling av tilbud som allerede finnes. Målet er fornøyde gårdbrukere som trives i yrke sitt. Vi har alle et ansvar for å ta vare på hverandre. Alle kan ha vanskelige perioder i livet, små eller store. Noen ser sine problemer selv og løser dem, andre fortrenger dem og må ha hjelp.

Risikofaktorer og faresignal

  • Samlivsbrudd/konflikter

  • Møter ikke opp på felles arr/møteplasser

  • Likviditetsproblem

  • Søvnløshet

  • Aggresjon

  • Rusproblemer

  • Regningene hopper seg opp på kjøkkenbordet

  • Ikke betale strømregninger

  • Mangel på initiativ

 

Aktør Hjelpetiltak Kommentarfelt
Inderøy kommune Fastlege Kan kjenne pasienten godt. Diagnostiserer, behandler, henviser. Mottaker av bekymringsmeldinger.
  Legevakt Akutt helsehjelp. Avgjør om støtteteamet skal ut ved alvorlige hendelser. 
Snåsa kommune Landbrukskontoret Bedriftsveiledning og tilskuddsforvaltning
  Koordinerende enhet Samordner kommunens helsetjenester. Skreddersyr tverrfaglige og helhetlige tilbud til enkeltpersoner (psykiatri-tjeneste, rusbehandling, barne- og familietjeneste m.fl.)
Steinkjer kommune Psykiatritjenesten Samtaler med psykiatrisk sykepleier. Ikke behov for henvisning.
  Rustelefonen  Tlf. 915 08 588. Åpen alle dager kl 11.00 – 18.00. 
  Tilbyr veiledning, informasjon og støttesamtaler, og er veiviser til hjelpetiltak overfor mennesker med rus-relaterte problemer, pårørende og samarbeidspartnere
NAV Trøndelag Forvaltning av sykepengeordning mm.  
Gjeldsrådgivning Tilbudet gjelder kun privatpersoner, men rådgivere har vært behjelpelig ved avvikling av gårdsdrift ved konkurs, fordi det i neste omgang resulterer i privatøkonomiske problemer
Steinkjer politistasjon  Utrykning og krisehåndtering Akutt hjelp med behov for politibistand. 
Lade behandlingssenter  Rusbehandling I utgangspunktet andrelinjetjeneste, men behandlingstilbud kan avtales uten henvisning
Blå Kors
Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag Medlemsbasert bedriftshelsetjeneste  Faste besøk og gjennomgang av HMS-situasjonen
LHMS Samarbeider med Innherred HMS
Krisebistand ved behov Konsultasjon fra psykiatrisk sykepleier, som kobler inn fastlege og annen nødvendig bistand 
Tilbudet er uavhengig av medlemskap i LHMS
Kurstilbud "bonde i stress og krise" Regelmessige, åpne kurs for gårdbrukere, pårørende og landbrukets tillitsvalgte og rådgivningsapparat
Familievernkontoret i Levanger, Bufetat Parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd Tilbudene er gratis og kan avtales uten henvisning
Mattilsynet, Region midt Forvaltningskontroller Innsyn i driftsapparat ved håndheving av dyrevelferdsloven
Innherred Landbrukstjenester Avløsning ved sykdom, ferie og fritid Bistå med hjelp på gården ved planlagt og akutt fravær.
Kontorer som fører landbruksregnskap Kundekontakt og  Full innsikt i kundens økonomi og kan fange opp faresignaler tidlig
-oppfølging
Bankforbindelser Kundekontakt og  Full innsikt i kundens økonomi og kan fange opp faresignaler tidlig
-oppfølging
Bondelagets lokallag   Inntrøndelag har 8 lokallag med hver sin kontakt 
Generell møtevirksomhet, medlemskontakt og lagsaktiviteter faglig og kollegialt nettverk, som kan fange opp faresignaler tidlig og skape åpenhet omkring mental helse og utbrenthet
Bonde- og Småbrukarlagets lokallag ----------"----------------- ----------"-----------------
Andre næringsorganisasjoner  ----------"----------------- ----------"-----------------
Produsentlag, grunneierlag, elveeierlag osv.
Øvrig foreningsvirksomhet blant landbruksbefolkningen ----------"----------------- ----------"----------------- 
Bygdekvinnelag, bygdeungdomslag, sanitetsforeninger osv.

Skjema