error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Gebyr og betalingssatser

Betalingssatser for 2021

Betalingssatser for 2021 finner du her.

 

Engangsgebyr renovasjon 2021

I 2020 ble det gjennomført opprydding i et tidligere avfallsdeponi i Inderøy Kommune etter en erosjonsskade. Kostnadene med denne opprydningen skal etter selvkostforskriften dekkes inn gjennom renovasjonsgebyret i den berørte kommunen, altså Inderøy kommune. Derfor er det vedtatt et ekstragebyr for alle renovasjonsabonnenter i Inderøy i 2021, både privat husholdning og hytte-/fritidsabonnenter. Ekstragebyret vil kun gjelde i 2021, og det kommer som en ekstra linje på fakturaen for renovasjonsgebyr som sendes ut i mars.

 

Teksten på fakturaen vil da bli: « Tilleggsgebyr pga opprydding deponi Inderøy gjennomført 2020» . Kostnaden blir 45 kroner + mva per abonnent.

Skjema