Gebyrendringer i Inderøy

Det er i forslaget til budsjett for 2009 foreslått generell økning for flere kommunale gebyr gjeldende fra 01.01.2009.

Dette gjelder følgende gebyr:

  • Vanngebyr, Avløpsgebyr og Avfallsgebyr
  • Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter Plan og bygningsloven
  • Gebyr etter delingsloven
  • Gebyr for behandling av privat forslag til reguleringsplan / reguleringsendring
  • Feiegebyr

Du kan se alle kronebeløp i forslaget til nye gebyr.

Skjema