A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Inderøy ungdomsskole   Foto: Are Johansen

Gledelig melding til Inderøy ungdomsskole

Ungdomsskolen får starte med «Gla’pakken»!


Etter en nervepirrende venteperiode har vi endelig fått svar fra Utdanningsdirektoratet på vår søknad om å få begynne med forsøket «Gla’pakken». I 3 år framover får skolen
• gi tilbud om valgfag til alle elevene
• gi tilbud om arbeidslivsfaget som et alternativ til 2. fremmedspråk til 8.trinnselevene
• omdisponere inntil 5% av timene i tråd med skolens ønsker

Samarbeidsutvalget har vedtatt «Gla’pakken» som en rammeplan med mål for virksomheten. Her fokuseres det på folkehelse, ernæring og praktisk tilrettelagt undervisning, og det er innenfor disse områdene det nå med forsøket åpner seg nye muligheter for sterkere fokus og måloppnåelse.

Skjema