error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Gravplass

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene. Statsforvalteren kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. Hvis gravstedet vil ha en spesielt offentlig interesse, kan statsforvalteren gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne. 

Kriterier/vilkår

Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningsperioden. Etter at fredningsperioden er utløpt, kan en fri grav benyttes til ny gravlegging og festes. Festetiden skal ikke være lenger enn 20 år. Festet kan imidlertid fornyes.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

aaa

Lover

Gravferdsloven

Forskrifter

Gravferdsforskriften

___

Søknaden sendes til

Inderøy kirkelige fellesråd,

Vangslivegen 106, 7670 Inderøy.

Telf.: (+47) 74 15 60 20

io.no/info/inderoy-kirkelige-fellesrad-714341

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kultur og fritid
Telefon:74124218
Postadresse:Vennalivegen 7 7670 INDERØY
Besøksadresse:7670 INDERØY

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-12-21 11:22