Grunnsyn

Grunnsyn

Det er tre ”postulater” som er styrende for oss ansatte ved Lyngstad skole:
1) Det er rettferdig å behandle alle ulikt.
2) Hver enkelt har rett til å bli sett og tatt på alvor.
3) Fellesskapet er viktig.

Ut fra dette preges arbeidet av troen på at barn har egenverdi og at de kan mestre ulike oppgaver. Vi ønsker å gi alle en gyllen mulighet ved å stimulere til egenutvikling og opplevelser hvor den enkelte lykkes. Samtidig forventes det vilje og evne til å fungere innenfor tydelige rammer i fellesskap med andre barn og voksne.

Skjema